Giỏ hàng của bạn trống!

Mọi giao dịch thanh toán được thực hiện thông qua hai tài khoản sau: 

- Thanh toán trực tiếp tại địa chỉ khách hàng hoặc văn phòng thietbidongyhueloi.com hoặc chuyển khoản ngân hàng qua:

- Tài khoản công ty: 

Tên TK: Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Huê Lợi

STK: 0901 0000 62705

Ngân hàng: Vietcombank Chi nhánh Hà Nam

 

- Tài khoản cá nhân:

TK: 0711000233829 Vietcombank Hà Nội - chi nhánh Thanh Xuân - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 020074303480 Sacombank Hà Nội - chi nhánh Kim Liên - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 1303206366421 Agribank Hà Nội - chi nhánh Hà Thành - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 108003612192 Viettinbank Hà Nội - chi nhánh Đống Đa - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 12810000384865 BIDV Hà Nội - chi nhánh Chương Dương - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

TK: 19026815778022 Techcombank Hà Nội - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi